Wat te doen bij dreigingen in scholen en openbare administraties

Wat te doen bij dreigingen (8 uur training)

Wat ?

Preventie is een prioriteit voor scholen!

In een context van dreigingen voor aanslagen is het onontbeerlijk om een opleiding te volgen om te leren wat men moet doen bij een terroristische daad, welke houding men in de eerste seconden moet aannemen, hoe men zich bij verschillende dreigingen moet gedragen.

Fiber Security wil zijn knowhow over de identificatie van risico’s en aangeleerde preventie- en beschermingsreflexen bij verschillende mogelijk gevaarlijke situaties graag delen in theoretische en praktische opleidingen. Wij brengen u ook verantwoordelijkheidsbesef bij en geven de nodige opleiding om situaties te analyseren en te reageren, in een geest van verantwoordelijke en burgerlijke onderlinge hulp.

De scholen moeten instaan voor de veiligheid van hun leerlingen, leerkrachten, opvoeders, werknemers en bezoekers. In een context van dreigingen voor aanslagen wordt het onontbeerlijk een opleiding te volgen om te leren wat men moet doen bij een terroristische daad. Leerlingen, ouders, leerkrachten moeten worden gerustgesteld door aan te tonen dat de directie hun school op doeltreffende wijze kan beschermen. Deze maatregelen hebben zonder enige twijfel ook een positief effect op de betrokkenen, die gerustgesteld zullen zijn door het feit dat de directie de juiste maatregelen neemt om iedereen te beveiligen.

De opleidingen zijn bedoeld voor iedereen die in een school werkt. Sommige taken kunnen eventueel aan bepaalde leerlingen worden toevertrouwd, uiteraard nadat is bepaald in welke mate zij die verantwoordelijkheid kunnen dragen, op basis van hun vaardigheden en hun maturiteit. Deze aanpak zou het burgerlijke en solidaire gedrag en de zin voor individuele en collectieve verantwoordelijkheid bevorderen, uitgaande van concrete en duidelijke situaties.

De leerlingen en leerkrachten zouden zich zo bewust worden van het feit dat iedereen aandacht moet hebben voor zijn eigen veiligheid en ook kan bijdragen tot de veiligheid van de anderen. In deze opleiding gaan we dieper in op de verschillende risico’s waaraan scholen kunnen worden blootgesteld en op hoe men zich hiertegen kan wapenen. U leert wat u moet doen, welke verantwoordelijken u moet verwittigen, welke elementaire levensreddende handelingen u moet kunnen stellen voordat de bevoegde diensten aankomen.

Het gaat er niet om te dramatiseren of te leven in een angstklimaat, maar rekening te houden met dit risico zonder het te overschatten, maar ook zonder het weg te wuiven.

U kunt deelnemen aan interactieve workshops gebaseerd op afzondering en evacuatie aan de hand van aangepaste situaties en individuele en collectieve oefeningen die voortbouwen op het eerder behandelde theoretische luik.

 

 • De inzetten van de preventie van risico’s op aanslagen begrijpen
 • Inzicht krijgen in het begrip risico’s en de verschillende types risico’s
 • Bewust maken van het belang van openbare veiligheid
 • Levensreddende handelingen en reflexen aanleren
 • Sensibiliseren om zich beter voor te bereiden op een gevaarlijke situatie
 • Acties of inrichtingen invoeren die de meest optimale beveiliging waarborgen
 • De juiste handelingen stellen bij gevaar (bij een ontploffing, een gewapende aanval,
 • een paniekbeweging, een evacuatie, een afzondering, een verdachte tas of een
  verdacht pakje…)
 • Dagelijks waakzaam blijven
 • Observeren en doorsturen
 • Een dreiging identificeren en beschrijven
 • Zich verplaatsen en/of verstoppen tijdens een aanval
 • Eerste hulp toedienen
 • Zich schikken naar en informatie overmaken aan de ordediensten

Hoe ?

 • Preventie
 • Gevaren en modus operandi van terrorisme
 • Inbraak in een vestiging
 • Bomalarm
 • Verdachte brieven en pakjes
 • Aanwezigheid van (een) verdacht(e) perso(o)n(en)
 • Inleiding tot profiling
 • Run / Hide / Fight: indringing binnen / indringing buiten
 • Rook en het gevaar ervan
 • Eerste hulp in situaties met grote risico’s
 • Psychosociale risico’s

Wie ?

Onze opleidingen worden gegeven door ervaren lesgevers die elke dag efficiënt, nauwkeurig, discreet, gemotiveerd en professioneel werken.

Goede raad :

Evacuatie :

Ik loop weg.

Ik loop in stilte naar de dichtstbijzijnde uitgang.

Ik blijf kalm.

Ik tel mijn leerlingen.

Ik vraag volledige stilte.

Ik loop niet naar de politie zonder mijn handen duidelijk open omhoog te houden.

Lockdown :

Ik loop in stilte naar de daar voorziene ruimte.

In het geval er geen ruimte voor voorzien is :

Ik zoek de dichtste veilige ruimte.

Ik sluit de deuren en blokkeer de deur met zwaar materiaal (bureau, kast, …)

Ik blijf weg van deuren en vensters.

Ik leg mij neer achter stevige obstakels.

Ik doe het licht uit.

Ik vraag volledig stilte.

Ik zet mijn gsm op stil.

Eens in lockdown communiceer ik met de hulpdiensten om mijn exacte plaats, het aantal gekwetste mensen en het totale aantal mensen door te geven.

Ik blijf dicht bij mensen die angst vertonen en probeer ze te troosten.

Ik wacht op instructies van de hulpdiensten vooraleer te evacueren.

Indien we petjes hebben hiervoor zetten we deze pas op nadat we zijn gaan liggen.

De trainingsmodule “Wat te doen bij dreigingen” duurt 8 uur.