Wat te doen bij dreigingen in privé bedrijven

Wat te doen bij dreigingen (8 uur training)

Wat ?

Preventie bij een dreiging is voor iedereen prioritair.

Naar aanleiding van de tragische terreuraanslagen in ons land heeft consultancybedrijf FIBER SECURITY beslist zijn expertise en zijn opleidingen in privébedrijven ook met anderen te delen. Wij bieden overheden, scholen, luchthavens, stations of iedereen die mogelijk door een dreiging wordt getroffen, verschillende opleidingsmodules aan.

We werken hoofdzakelijk preventief, informatief en pedagogisch via het aanleren en voorstellen van precieze en gepaste maatregelen. Om de heersende gegronde ongerustheid het hoofd te bieden, maar ook om te vermijden dat we in een even schadelijke als nutteloze psychose terechtkomen, willen wij van FIBER SECURITY de geruststellende reflexen en de essentiële procedures aanleren die moeten worden gevolgd bij een gewelddadige aanval en/of een terreurdreiging.
Deze maatregelen zijn nuttig om iedereen veilig te stellen. Onze belangrijkste doelstelling is dan ook de risico’s te verminderen die met om het even welke dreiging gepaard gaan. Hiertoe zullen wij u helpen de situaties te begrijpen, te anticiperen op de juiste beslissingen en de gepaste handelingen te stellen die mogelijk mensenlevens kunnen redden. Wij zullen u ook verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen en de nodige opleiding geven om situaties te analyseren en efficiënt te reageren, in een geest van verantwoordelijke en burgerlijke onderlinge hulp.
Om dit te bereiken, bieden wij u een opleiding aan die enerzijds gaat over openbare veiligheid, gebaseerd op afzondering en evacuatie, en anderzijds over de verspreiding van de nodige beveiligingsinstructies. Daarnaast bieden wij ook interne audits aan, waarin wij de configuratie van een schoolgebouw (ingangen/uitgangen) bestuderen, trachten de beveiliging ervan te verbeteren, een of meer ruimten voor afzondering inrichten…

Wij identificeren de risico’s en de geconditioneerde reflexen voor preventie en bescherming die gepast zijn in verschillende mogelijk gevaarlijke situaties. We hebben ook oog voor preventie en voor de handelingen die men moet stellen bij dreiging of gevaar.

 

 • De inzetten van de preventie van risico’s op aanslagen begrijpen
 • Inzicht krijgen in het begrip risico’s en de verschillende types risico’s
 • Bewust maken van het belang van openbare veiligheid
 • Levensreddende handelingen en reflexen aanleren
 • Sensibiliseren om zich beter voor te bereiden op een gevaarlijke situatie
 • Acties of inrichtingen invoeren die de meest optimale beveiliging waarborgen
 • De juiste handelingen stellen bij gevaar (bij een ontploffing, een gewapende aanval,
 • een paniekbeweging, een evacuatie, een afzondering, een verdachte tas of een
  verdacht pakje…)
 • Dagelijks waakzaam blijven
 • Observeren en doorsturen
 • Een dreiging identificeren en beschrijven
 • Zich verplaatsen en/of verstoppen tijdens een aanval
 • Eerste hulp toedienen
 • Zich schikken naar en informatie overmaken aan de ordediensten

Hoe ?

 • Preventie
 • Gevaren en modus operandi van terrorisme
 • Inbraak in een vestiging
 • Bomalarm
 • Verdachte brieven en pakjes
 • Aanwezigheid van (een) verdacht(e) perso(o)n(en)
 • Inleiding tot profiling
 • Run / Hide / Fight: indringing binnen / indringing buiten
 • Rook en het gevaar ervan
 • Eerste hulp in situaties met grote risico’s
 • Psychosociale risico’s

Wie ?

Onze opleidingen worden gegeven door ervaren lesgevers die elke dag efficiënt, nauwkeurig, discreet, gemotiveerd en professioneel werken.

De trainingsmodule “Wat te doen bij dreigingen” duurt 8 uur.