Radicalisering

la radicalisation

Radicalisering (4 uur training)

Wat ?

Het woord radicalisering wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt. Het wordt nogal gemakkelijk geassocieerd met andere begrippen zoals jihadisme, extremisme, terrorisme… Sinds de aanslagen die we de jongste vijftien jaar in Europa hebben gekend, ontstond er bovendien een overvloed aan artikelen en opleidingen over dit thema.

Wij willen geen standpunt over de kwestie innemen, maar het onderwerp op een bescheiden manier benaderen, om iedereen te helpen begrijpen hoe radicalisering in zijn werk gaat. We proberen een aantal termen te definiëren en mogelijke pistes aan te reiken waarmee men tekenen van radicalisering van een persoon in een vroeg stadium kan herkennen.
Tot slot geven wij aan wat u moet doen en welke contacten u moet leggen wanneer u tekenen van radicalisering vaststelt.

Hoe ?

In deze module proberen we een antwoord te geven op de volgende vragen, terwijl we de grootste voorzichtigheid aan de dag leggen, want de redenen waarom iemand radicaliseert, zijn talrijk, complex en afhankelijk van een samenloop van meerdere factoren:

  • Waaruit bestaat het begrip radicalisering?
  • Wat zijn de factoren van een radicalisering?
  • Wat zijn de vectoren van radicalisering?
  • Wat zijn de verschillende ideologieën?
  • Wat zijn de stappen op weg naar radicalisering?
  • Wat zijn de indicatoren van radicalisering?
  • Wat zijn de voorafgaande indicatoren?
  • Wat kunt u doen wanneer u ontdekt dat iemand geradicaliseerd is?

Wie ?

Onze opleidingen worden gegeven door ervaren lesgevers die elke dag efficiënt, nauwkeurig, discreet, gemotiveerd en professioneel werken.

De trainingsmodule “Radicalisering” duurt 4 uur.