Profiling

Profiling BDO [Behavior Detection Observation] (8 uur of 2 dagen training)

Wat ?

Profiling is een observatietechniek aan de hand waarvan men een dreiging kan opsporen door het gedrag van een persoon te bestuderen, met name op plaatsen waar veel volk is.

Deze proactieve methode om dreigingen te analyseren vormt de basis van de huidige programma’s voor gedragsdetectie en geeft een voorspelling van de kans op onaangepaste, schadelijke, criminele of terroristische handelingen. Ze reikt ook de middelen aan die kunnen worden ingezet om deze dreigingen weg te werken.

Deze methode berust op de relatie tussen de verdachte indicatoren en een mogelijke AMO (modus operandi van de tegenstander).

Hoe ?

In deze module proberen we een antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is gedragsprofiling?
  • Wat is voorspellende profiling?
  • Wat zijn de verdachte indicatoren?
  • Hoe kan ik de opsporing van een dreiging en de gebruikte technieken analyseren?
  • Hoe moet ik observeren, beoordelen, tussenkomen en handelen?
  • Hoe stel ik een risicoanalyse op?
  • Hoe analyseer ik een interne dreiging binnen een bedrijf?
  • Wat zijn de modi operandi van een vijandige planning?
  • Hoe wordt de profiler op het terrein ingezet?
  • Oefeningen

Wie ?

Onze opleidingen worden gegeven door ervaren lesgevers die elke dag efficiënt, nauwkeurig, discreet, gemotiveerd en professioneel werken.

De trainingsmodule “Profiling BDO” duurt 8 uur of 2 dagen.