Auditing

Fiber security audits sécuritaires

veiligheidsaudits

Onze audits, uitgevoerd door gespecialiseerde analisten , laten toe om zwakheden in een veiligheidsbeleid te ontdekken en bieden oplossingen voor een betere beveiliging van de aangetroffen gebreken.

Ons werk is verdeeld in drie opeenvolgende stappen:

  • Een doorlichting van de firma en een analyse van de dagelijkse activiteiten deze stap wordt uitgevoerd door de manager van FIBER SECURITY
  • Een diepere kijk op de firma met aandacht op het ontdekken en analyseren van risicofactoren deze stap wordt door FIBER SECURITY geleid in samenwerking met de officiële instanties zoals Politie, Brandweer en veiligheidspersoneel van de firma.
    Hierna kunnen verbeteringsprojecten worden voorgesteld betreffende de beveiliging van de firma.
  • FIBER SECURITY stelt een volledig dossier op om de veiligheid te optimaliseren en om de risicofactoren te beperken.

 

FIBER SECURITY kan een lastenboek opstellen voor elke externe partner. Wij kunnen ook de bijhorende procedures op punt stellen en deze opvolgen. Aangezien elke firma wettelijk verplicht is om de veiligheid van zijn werknemers in acht te nemen is een veiligheidsaudit een logische stap. Hiermee rekening houdend zal de risicoanalyse ook specifieke en aangepaste middelen voorstellen gelinkt aan kritieke plaatsen en/of geviseerde personen.