Na de terroristische aanslagen in ons land en door het stijgend onveiligheidsgevoel in Europa samen met de verontrustende banalisering van het geweld in de grootsteden, hebben wij besloten om FIBER SECURITY op te richten. Een firma gespecialiseerd in veiligheidsconsultancy die zijn expertise en zijn opleidingen aanbiedt aan bedrijven, overheidsinstanties, schoolinstellingen of aan éénieder die mogelijkerwijs met een dreigingen contact zou kunnen komen.

Hoe moeten we met de hedendaagse veiligheidskwesties omgaan ?

Wij bieden praktische antwoorden op bepaalde gerechtvaardigde angsten, dit met alledaagse gewoontes om te voorkomen dat we verzeild geraken in sfeer van paniek die trouwens niet helpt. FIBER SECURITY leert u basis procedures om te volgen ingeval van terrorisme en agressief geweld. Deze geruststellende reflexen laten u toe om te anticiperen op de gebeurtenissen.

Onze opdracht is vooral preventief, informatief en pedagogisch doormiddel van opleiding en het toepassen van de juiste maatregelen.

Het doel van FIBER SECURITY is dus om de risico’s te beperken bij bedreigingen van alle aard. Om dit te realiseren zullen wij u helpen om de situaties te begrijpen, de juiste beslissingen te nemen en de juiste handelingen uit te voeren om levens te redden.

Het is onze taak om u bewust te maken, om u te leren om situaties te analyseren en gepast te reageren. Dit om als een goede burger te leven met verantwoordelijkheidsgevoel voor onze samenleving. U moet weten dat de overheid in Frankrijk preventieve maatregelen heeft genomen en het voor alle overheidsinstanties (gemeentes, scholen, ziekenhuizen, enz…) verplicht heeft gemaakt om veiligheidsopleidingen te geven, interne audits uit te voeren en raadgevingen ivm veiligheid te verspreiden. De Belgische overheid zou dit goede voorbeeld moeten volgen. Helaas is er heden nog véél te doen en daarom biedt FIBER SECURITY zijn diensten en zijn ervaring aan om doormiddel van theoretische en praktische opleidingen te leren gevaren te identificeren, preventieve reflexen te integreren en aangepaste bescherming creëren voor potentieel gevaarlijke situaties.

We hoeven niet te overdrijven noch te leven in een klimaat van angst, daarentegen moeten we wel onze huidige samenleving analyseren en de gevaren aanvaarden !

FIBER SECURITY heeft 3 pijlers :

Fiber security formation Profiling

Opleidingen

Veiligheidsopleidingen tegen terroristische bedreigingen.

meer weten
Fiber security audits sécuritaires

Audits

Risicoanalyses voor gebouwen, stadion’s, luchthaven’s, evenementen, enz…

meer weten
MVB-3X-01

Materiaal

Hoogtechnologisch veiligheidsmateriaal via Verkoop-Verhuur-Leasing.

meer weten

FIBER SECURITY kan uw persoonlijke raadgever zijn voor alle veiligheidsproblemen en er oplossingen, aangepast aan uw behoeftes, voor aanbieden.

Ze vertrouwen ons: