Opleidingen voor scholen en openbare instellingen

Theoretisch gedeelte :

Het identificeren van de dreiging

  • Hoe een dreiging identificeren en beschrijven
  • Hoe een dreiging melden en het analyseren van directe/ indirecte gevaren
  • Hoe observeren en informatie door te geven

 

Preventieve maatregelen

  • Hoe de risico’s verminderen
  • Wat zijn de beste manieren om te reageren wanneer er een dreiging is
  • Hoe uw personeel bewust maken en zelfvertrouwen geven om vooropgestelde noodprocedures te volgen
  • Hoe reageren en hoe mensen verwittigen
  • Welke noodprocedures gebruiken bij een alarm

Praktisch gedeelte :

De juiste beslissing nemen in de eerste seconden

Hoe men best reageert bij een dreiging kan logisch lijken maar in een moment van paniek zullen deze beslissingen veel moeilijker blijken.

Er zullen interactieve workshops gebruikt worden met de nadruk op lockdown en evacuatie procedures met daarin individuele en collectieve rollenspelen die het theoretisch gedeelte zullen omzetten in praktijk.

Goede raad :

Evacuatie :

Ik loop weg.

Ik loop in stilte naar de dichtstbijzijnde uitgang.

Ik blijf kalm.

Ik tel mijn leerlingen.

Ik vraag volledige stilte.

Ik loop niet naar de politie zonder mijn handen duidelijk open omhoog te houden.

Lockdown :

Ik loop in stilte naar de daar voorziene ruimte.

In het geval er geen ruimte voor voorzien is :

Ik zoek de dichtste veilige ruimte.

Ik sluit de deuren en blokkeer de deur met zwaar materiaal (bureau, kast, …)

Ik blijf weg van deuren en vensters.

Ik leg mij neer achter stevige obstakels.

Ik doe het licht uit.

Ik vraag volledig stilte.

Ik zet mijn gsm op stil.

Eens in lockdown communiceer ik met de hulpdiensten om mijn exacte plaats, het aantal gekwetste mensen en het totale aantal mensen door te geven.

Ik blijf dicht bij mensen die angst vertonen en probeer ze te troosten.

Ik wacht op instructies van de hulpdiensten vooraleer te evacueren.

Indien we petjes hebben hiervoor zetten we deze pas op nadat we zijn gaan liggen.

Onze opleidingsmodules duren een halve dag van 4 uur of een volledige dag van 7 uur.